Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2023

Đợt 1 Năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển sinh vào 04 ngành là: Biến đổi khí hậu, Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học và Quản lý tài nguyên và môi trường.

Chi tiết về thông tin tuyển sinh đơt 1 năm 2023 độc giả vui lòng xem TẠI ĐÂY

Các hướng nghiên cứu:

Bộ môn Biến đổi khí hậu: TẠI ĐÂY

Bộ môn Khí tượng và Khí hậu học: TẠI ĐÂY

Bộ môn Thủy văn học: TẠI ĐÂY

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường: TẠI ĐÂY