IMHEN
Thông báo / Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu
Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu
Thứ ba, 24/01/2017

 I. TỔNG BIÊN TẬP
 
Nguyễn Văn Thắng
 
II. PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
 
 Huỳnh Thị Lan Hương
 
III. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

   


 1.Trần Thục (Chủ tịch Hội đồng biên tập)
 
 8. Trương Đức Trí
 

 2. Dương Hồng Sơn

 

 9. Đỗ Tiến Anh

 

 3. Mai Văn Khiêm

 

 10. Lê Ngọc Cầu

 

 4. Nguyễn Kỳ Phùng

 

 11.  Đỗ Đình Chiến

 

 5. Dương Văn Khảm

 

 12. Bạch Quang Dũng

 

 6. Doãn Hà Phong

 

 13. Nguyễn Xuân Hiển

 

 7. Hoàng Minh Tuyển

 

 14. Vũ Văn Thăng

 
 IV. TRỊ SỰ
 
 - Thư ký và biên tập: Vương Xuân Hòa
 
 - Trị sự và phát hành: Trần Thanh Thủy
 
 V. TÒA SOẠN
 
Số 23 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 
Điện thoại: 04.37731410; Fax: 04.38355993
 
 
VI. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN:
 
Số: 604/GP-BTTTT - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 30/12/2016
 
(có hiệu lực trong 10 năm).
 
 VII. MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ (ISSN): 2525 - 2496.