Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện – Phạm Hải Bằng

THÔNG BÁO

&

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Hải Bằng với đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật tại chỗ trong hệ thống bể sinh học kết hợp màng lọc khí nâng trong xử lý nước thải giết mổ lợn”

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường;

Mã số: 9850101.

Thời gian: 08 giờ 30’ – 12 giờ 00’, thứ Ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm:

– Phòng hp trc tuyến theo đường link:

https://hoptructuyen2.monre.gov.vn/ChamLATS.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới tham dự!

Trả lời