IMHEN
Tin tức / Thủy văn và Tài nguyên nước
Bản tin dự báo thủy văn ngày 27 tháng 8 năm 2016
Thứ bảy, 27/08/2016

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang ở mức 4.02 m lúc 7h ngày 27/8/2016.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi đạt 1630 m3/s vào lúc 7h ngày 27/8/2016.

- Mực nước hồ Hoà Bình đạt 104.11 m vào lúc 7h ngày 27/8/2016.

- Mực nước hồ Sơn La đạt 196.13 m vào lúc 7h ngày 27/8/2016.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 1779 m3/s vào lúc 7h ngày 27/8/2016

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, lúc 7h ngày 28/8/2016 có khả năng đạt mức 3.90 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi, có khả năng đạt 1500 m3/s vào lúc 7h ngày 28/8/2016.

- Mực nước hồ Hoà Bình, lúc 7h ngày 28/8/2016 có khả năng ở mức 104.21 m.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi, có khả năng đạt 1710 m3/s vào lúc 7h ngày 28/8/2016.

- Mực nước hồ Sơn La, lúc 7h ngày 28/8/2016 có khả năng ở mức 195.05 m

   

Số cửa đang sử dụng

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá

Ngày

Giờ

Cửa xả đáy

Tràn xả mặt

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

trị

26/8/2016

13

0

0

1896

19613

2270

10384

433

219

1728

433

219

Thực

đo

 

19

0

0

1623

19605

3340

10400

425

217

1719

425

217

27/08/2016

1

0

0

1707

19600

3080

10406

415

198

1757

415

198

 

7

0

0

1779

19613

1630

10411

402

176

1761

402

176

 

13

0

0

1800

19620

2000

1014

400

205

1767

400

205

D

báo

 

19

0

0

1580

19606

2800

10418

398

200

1770

398

200

28/08/2016

1

0

0

1690

19600

2700

10420

396

190

1773

396

190

 

7

0

0

1710

19505

1500

10421

390

160

1780

390

160

 

13

0

0

1820

19509

2050

10423

388

200

1782

388

200

 

19

0

0

1560

19610

2650

10424

390

192

1788

390

192

29/08/2016

1

0

0

1660

19600

2600

10427

392

188

1790

392

188

 

7

0

0

1680

19592

1520

10429

395

165

1795

395

165