IMHEN
Tin tức / Khí tượng thủy văn biển
Hội đồng nghiệm thu nội bộ đề tài cấp quốc gia, mã số KC.08.36/16-20 do TS. Nguyễn Xuân Hiển làm chủ nhiệm
Thứ ba, 24/11/2020

Hội đồng nghiệm thu đã nghe TS. Nguyễn Xuân Hiển (chủ nhiệm đề tài) trình bày những mục tiêu, nội dung, các kết quả mà đề tài đã đạt được đồng thời đưa ra những ý kiến đánh giá, đóng góp về đề tài.

Chiều 24/11, tại phòng họp 116, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ” do TS. Nguyễn Xuân Hiển làm chủ nhiệm đề tài.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) làm Chủ tịch Hội đồng.

“Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ” là đề tài cấp Nhà nước với kinh phí là 4.500.000 đồng. Đề tài được thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020, cơ quan chủ trì là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Trung tâm Dự báo KTTVQG là cơ quan phối hợp thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng tư vấn đã nghe TS. Nguyễn Xuân Hiển (chủ nhiệm đề tài) trình bày các mục tiêu, nội dung, các kết quả chính của Đề tài.

 

TS. Nguyễn Xuân Hiển (chủ nhiệm đề tài) đang trình bày các nội dung liên quan.

Trong đó, đề tài có 3 mục tiêu gồm: Xây dựng được PPL tính toán, xách định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới; Xây dựng được hệt thống phần mềm tính toán, cảnh báo rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn; Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ.

 

Mục tiêu và các sản phẩm mà đề tài đã đạt được

Các nội dung của đề tài gồm: (1) Tổng quan các nghiên cứu về rủi ro thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới và hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới trên thế giới và ở Việt Nam; (2) Xây dựng phương pháp luận tính toán, xác định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn; (3) Khảo sát, điều tra xã hội học và xây dựng bộ tiêu chí phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới; (4) Đánh giá rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới; xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới cho khu vực Bắc Trung Bộ; (5) Nghiên cứu xây dựng hệ thống cập nhật, thiết lập và quy chuẩn sản phẩm dự báo bão nghiệp vụ và dự báo bão từ các mô hình số trị để phục vụ tính toán và xác định các đặc trưng của hiểm họa do bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn; (6) Xây dựng hệ thống phần mềm tính toán, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn cho khu vực Bắc Trung Bộ; (7): Xây dựng quy trình và kiểm định hệ thống phần mềm tính toán, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn cho khu vực Bắc Trung Bộ dựa trên các số liệu trong quá khứ; (8) Áp dụng thử nghiệm hệ thống phần mềm tính toán, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn cho cơn bão ảnh hưởng khu vực Bắc Trung Bộ trong mùa bão 2020; (9) Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Kết thúc phần trình bày, TS. Nguyễn Xuân Hiển nếu ra các kết luận về đề tài như sau:

Đề tài đã xây dựng được phương pháp luận tính toán và phân cấp RRTT do bão và ATNĐ trên cơ sở tổ hợp ba yếu tố hiểm họa, độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Phương pháp này có thể ứng dụng cho cả bài toán phân vùng và cảnh báo rủi ro thiên tai theo thời gian thực. Trong đó thành phần hiểm họa bão và ATNĐ được xem xét dựa vào các đặc trưng về gió, mưa và xác suất.

Đề tài đã thực hiện phân vùng rủi ro bão và ATNĐ cho khu vực Bắc Trung Bộ, kết quả cho thấy những nơi có rủi ro cao thường phân bố ở ven biển, nơi chịu tác động trực tiếp khi bão đổ độ hay ảnh hưởng bởi Bão và ATNĐ, càng vào trong đất liền rủi ro do Bão/ATNĐ giảm đi.

Đề tài đã xây dựng phần mềm cảnh báo thời gian thực rủi ro do Bão/ATNĐ. Phần mềm được thực hiện tự động hóa tính toán, nhận đầu vào là bản tin dự báo bão, ATNĐ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kết quả của phần mềm là cảnh báo cấp độ rủi ro Bão và ATNĐ tại các huyện thể hiện trên trên nền bản đồ hành chính.

Phần mềm cảnh báo đã được ứng dụng thử nghiệm cho cơn bão Sinlaku (tháng 8 năm 2020) đổ bộ vào tại khu vực Bắc Trung Bộ. Kết quả tính toán cho thấy mức độ hiểm họa và rủi ro do bão tương đối phù hợp với thực tế diễn biến của cơn bão Sinlaku. Kết quả cảnh báo thử nghiệm khả quan cho thấy khả năng ứng dụng của phần mềm cảnh báo rủi ro bão và ATNĐ trong công tác nghiệp vụ.

 

Các thành viên trong Hội đồng đưa ra ý kiến tại buổi nghiệm thu

Sau phần trình bày của TS. Nguyễn Xuân Hiển, các thành viên trong Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đã đưa ra ý kiến đóng góp về các sản phẩm của đề tài. Đa số các ý kiến đều cho rằng đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Kết quả đánh giá đề tài ở mức Đạt với 5/9 phiếu Xuất sắc và 4/9 phiếu Đạt.