IMHEN
Tin tức / Khí tượng thủy văn biển
Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó có phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ”
Thứ ba, 21/06/2016

      Sáng nay, ngày 18/6/2016, tại Phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó có phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ”.

 
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc 
 
      PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH làm chủ tịch hội đồng, đã điều hành cuộc họp. Đại diện nhóm thực hiện TS. Nguyễn Xuân Hiển đã trình bày những kết quả chính đã đạt được của Dự án. Với những kết quả đạt được của Dự án, 87,5% số phiếu được đánh giá ở mức đạt.
 
TS. Nguyễn Xuân Hiển, trình bày các kết quả chính của Dự án 
 Phòng KHĐT&HTQT