IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam
Thứ tư, 09/09/2015


Tên chủ nhiệmTS. Dương Hồng Sơn
Cấp đề tàiĐề tài cấp bộ
Ngày bắt đầu15-05-2006
Ngày kết thúc28-08-2008
Chuyên ngànhMôi trường
- Cơ sở dữ liệu nguồn phát thải ô nhiễm không khí - Hệ thống chương trình dự báo chất lượng không khí - Bản tin dự báo chất lượng không khí
 

Chương I: Chất lượng không khí Việt nam và các yếu tố tác động
Chương II: Phương pháp tiếp cận
- Hệ thống mô hình
- Cơ sở dữ liệu
- Xây dựng bản tin
Chương III: Kiểm định kết quả
- Dự báo thời tiết
- Kiểm kê phát thải
- Dự báo chất lượng không khí
Chương IV: Kết luận và kiến nghị
Đề tài đã xây dựng được bộ CSDL cho việc tính toán phát thải khí cho 3 vùng kinh tế trọng điểm thông qua việc thu thập tài liệu và khảo sát hiện trường.
Đề tài đã tiếp cận và giải quyết bài toán chất lượng không khí bằng phương pháp mô hình hoá. Những mô hình được sử dụng là : WRF, CMAQ, SMOKE. Các đánh giá sai số của kết quả ở mức chấp nhận được.
Các kiến nghị của đề tài:
- Tiếp tục đầu tư cho hướng nghiên cứu áp dụng hệ thống mô hình chất lượng không khí đa quy mô CMAQ cho việc nghiên cứu dự báo chất lượng không khí hàng ngày ở Viện Khoa học KTTV và MT, tạo điều kiện cho việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào dự báo nghiệp vụ.
- Cho phép duy trì web site dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm và Việt Nam tại Viện KH KTTV và MT.
- Triển khai các nghiên cứu xây dựng, phát triển CSDL kiểm kê phát thải đồng bộ và chi tiết cho Việt Nam và các vùng kinh tế trọng điểm.
- Tiếp tục đầu tư nhằm nâng cao chất lượng các hệ thống trạm quan trắc môi trường không khí tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm nghiệm và đồng hoá các trường số liệu đầu vào, nâng cao chất lượng dự báo cho các mô hình dự báo chất lượng không khí.