IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu
Thứ tư, 09/09/2015

Tên chủ nhiệmTS. Phan Anh Đào
Cấp đề tàiĐề tài cấp bộ
Ngày bắt đầu15-05-2006
Ngày kết thúc15-06-2008
Chuyên ngànhMôi trường
Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường trong điều kiện Việt Nam thông qua việc ứng dụng đánh giá dòng chảy môi trường hạ lưu sông Cầu.
 

-Tổng hợp cơ sở lý thuyết và thực tiễn của việc đánh giá dòng chảy môi trường trên thế giới và Việt Nam.

- Nghiên cứu ba phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường (Tennant, chu vi ướt và phản ứng của hạ lưu trước sự biến đổi của dòng chảy - DRIFT) cho đoạn sông thuộc hạ lưu sông Cầu.