IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang)”
Thứ sáu, 16/06/2017

Sáng 16/6/2017, tại phòng họp 116-118 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học cấp BộNghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang) do ThS. Phạm Ngọc Anh làm chủ nhiệm.

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH chủ trì hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện tham dự: PGS. TS. Bùi Quang Tuấn; PGS. TS. Mai Trọng Thông; PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn; TS. Nguyễn Lan Châu và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Hội thảo đã nghe chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm dự thảo cấu trúc các chương mục của báo cáo tổng kết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu và các kết quả đạt được.

Sau khi nghe tác giả trình bày báo cáo, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương phát biểu chỉ đạo đối với chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên đối với việc thực hiện đề tài đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ. Phó Viện trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo để có được những đóng góp quý báu của các chuyên gia đầu ngành là rất quan trọng.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến để chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết đảm bảo mục tiêu của đề tài đã đặt ra.

Một số hình ảnh tại hội thảo

 

ThS. Phạm Ngọc Anh trình bày báo cáo

 

PGS. TS. Mai Trọng Thông phát biểu tại hội thảo

 

PGS. TS. Bùi Quang Tuấn phát biểu tại hội thảo

 

PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn phát biểu tại hội thảo

 

TS. Nguyễn Lan Châu phát biểu tại hội thảo

Phòng KHĐTHTQT