IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải”
Thứ sáu, 07/07/2017

Sáng 07/7/2017, tại phòng họp 116-118 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải do ThS. Trần Phương và TS. Đỗ Tiến Anh đồng chủ nhiệm.

PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH chủ trì hội thảo, Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH đại diện lãnh đạo viện tham dự và các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Viện tham dự phát biểu ý kiến góp ý cho Chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên để hoàn thiện báo cáo tổng kết nghiệm thu cấp cơ sở.

Hội thảo đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt các kết quả và mục tiêu, phương pháp và nội dung và các kết quả của đề tài.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội thảo

Sau khi nghe các tác giả trình bày báo cáo, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo đối với chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên về việc thực hiện đề tài đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ. Viện trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo để có được những đóng góp quý báu của các chuyên gia đầu ngành là rất quan trọng.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến để chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên tiếp thu, hoàn thiện báo cáo tổng kết đảm bảo mục tiêu của đề tài đã đặt ra.

Một số hình ảnh tại hội thảo

 

ThS. Trần Phương trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Toàn thể hội thảo

Phòng KHĐTHTQT