IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo huy động nguồn lực cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở Việt Nam
Thứ năm, 16/06/2016

Ảnh làm việc của hội thảo

Trong khuôn khổ dự án “Huy động nguồn lực cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh: Hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” do Ngân hàng thế giới tài trợ, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo về “Huy động nguồn lực cho Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh ở Việt Nam” vào ngày 15/6/2016. Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Viện KTTVBĐKH, các Bộ ngành liên quan, và Đối tác phát triển của Chương trình SP-RCC.

Mục tiêu của hội thảo là hỗ trợ việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (BĐKH và TTX) của Chính phủ Việt Nam thông qua việc xây dựng và thực hiện một cách tiếp cận hiệu quả để cải thiện nguồn lực sẵn có trong nước và quốc tế, phân bổ, thực hiện, giám sát và báo cáo.

Khung huy động nguồn lực cho BĐKH và TTX gồm có 3 trụ cột:

· Trụ cột 1: Đánh giá cơ hội đầu tư cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và phân tích các thiếu hụt tài chính.

· Trụ cột 2: Xác định các nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

· Trụ cột 3: Phát triển và thực hiện cơ chế phân bổ tài chính cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Các bài trình bày của đại diện các Bộ TNMT, Bộ KHĐT, Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và Ngân hàng Thế giới đã đưa ra bức tranh tổng thể về chính sách ứng phó với BĐKH của Chính phủ Việt Nam trong việc chuẩn bị triển khai Thỏa thuận Paris, chính sách đầu tư cho BĐKH và TTX, nhu cầu tài chính cho BĐKH và TTX, cơ chế huy động nguồn lực cho BĐKH và TTX, và kiến nghị nhằm huy động nguồn lực cho BĐKH và TTX một cách hiệu quả hơn.

 

Ảnh toàn thể hội thảo
 
Kết thúc phần trình bày, một phiên thảo luận chung với sự tham gia của các Bộ và đối tác phát triển đã tập trung thảo luận về các chính sách ứng phó với BĐKH, chính sách đầu tư và huy động nguồn lực cho BĐKH và TTX. Các đại biểu tham dự tập trung thảo luận về chính sách ứng với BĐKH mang tính chiến lược, và kiến ​​nghị để huy động và điều phối các nguồn tài chính trong nước và quốc tế cho ưu tiên đầu tư về BĐKH và TTX đã được.
Viện KTTVBĐKH