IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Hội thảo trước nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ
Thứ năm, 20/10/2016

Hôm nay, 19 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường 116-118 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo trước nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học tính bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà”.

Tham dự hội thảo có các phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

       

Toàn cảnh hội thảo

Nhóm thực hiện đã trình bày 2 báo cáo:

Báo cáo 1 trình bày về mục tiêu của đề tài; tổng quan các nghiên cứu về bùn cát trên thế giới và ở Việt Nam; Phương pháp tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang.

Báo cáo 2 trình bày một số kết quả tính toán bồi lắng hồ chứa bậc thang trên dòng chính sông Đà.

Sau khi nghe các cộng tác viên đề tài trình bày báo cáo, các chuyên gia đã đóng góp các ý kiến và đề nghị nhóm thực hiện tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết để tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở vào ngày 27 tháng 10 năm 2016.

Phòng KHĐT&HTQT