IMHEN
Tin tức
Lãnh đạo viện
Thứ năm, 08/01/2015

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng                                                                          

 

Điện thoại cơ quan: 02 4 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

           nvthang.62@gmail.com

 

 

 

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

 
Email: phamttnga@imh.ac.vn
 
            pttnga.monre@gmail.com