IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”
Thứ ba, 14/05/2019

Ngày 14/5/2019, Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” do Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Khoa học và Công nghệ) và Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia) tổ chức nhằm mục tiêu cung cấp thông tin qua mạng VinaREN cho các Viện, các Trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và xây dựng quy trình, phương thức, giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho việc tích hợp dữ liệu, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là một trong 05 đầu cầu trực tuyến.

Đây là Hội nghị trực tuyến đầu tiên trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với quy mô bước đầu là 05 đầu cầu tại các đơn vị thuộc Bộ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác số 1134/CTr-BKHCN-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đầu cầu chính là Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Các đầu cầu khác là Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trường ĐH TN&MT TP.HCM.

Các nội dung báo cáo tham luận được trình bày tại Hội nghị trực tuyến bao gồm: Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN); Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn thông tin KH&CN trong hệ thống thông tin KH&CN; Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tin trong các CDSL quốc tế về KH&CN.

VinaREN - Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (Vietnam Research and Education Network) được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xây dựng duy trì và phát triển. VinaREN chính thức khai trương toàn quốc năm 2008, từ đó đến nay VinaREN đã không ngừng phát triển và mở rộng, khẳng định và xứng đáng với vai trò là Mạng nghiên cứu và đào tạo Quốc gia của Việt Nam. VinaREN có 3 trung tâm vận hành NOC bao gồm: VNNOC đặt tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; NOC-ĐN và NOC-HCM được đặt tại các Trung tâm dữ liệu của NetNam ở Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện VinaREN duy trì kết nối cho 80 đơn vị thành viên là các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và các đầu mối thông tin KH&CN của 63 tỉnh thành trong cả nước.

 
KHĐTHQT