IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
Thứ ba, 05/12/2017

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 2967/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Tệp quyết định kèm theo sau đây: /files/doc/2017/Thang12/QD2967-Ban hanh KH thuc hien.pdf

Phòng KHĐTHTQT