IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Trao đổi với chủ tịch Ngân hàng thế giới về biến đổi khí hậu
Thứ tư, 24/02/2016

      Ngày 23 tháng 2 năm 2015, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, TS. Jim Yong Kim, đến thăm Việt Nam và dự lễ công bố báo cáo "Việt Nam 2035: Hướng tới sự thịnh vượng, sáng tạo, công bằng, và dân chủ". Trong chuyến viếng thăm của mình, TS. Jim Yong Kim cũng đã có cuộc gặp với GS. Trần Thục, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, và có những để trao đổi về biến đổi khí hậu (BĐKH) và các giải pháp ứng phó ở Việt Nam.

      Trong cuộc thảo luận, GS. Thục đã tóm tắt những tác động của BĐKH, các giải pháp thích ứng với BĐKH ở Việt Nam, nhấn mạnh đến tình trạng dễ bị tổn thương do BĐKH và các kế hoạch ứng phó ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và khu vực ven biển Miền Trung. Về giảm nhẹ phát thải KNK, Việt Nam đã xác định mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK trong “Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định” (INDC) trình Ban thư ký Công khí hậu vào cuối năm 2015.

      Đối với lĩnh vực mà TS. Kim quan tâm - Năng lượng tái tạo, GS. Thục cho biết “Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam”đã xác định các mục tiêu đến năm 2030: Giảm phát thải KNK 25% so với Kịch bản phát triển bình thường; Tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp 32,3%; tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc 32%; tăng tỷ lệ số hộ gia đình có các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời 26%; Mở rộng ứng dụng công nghệ khí sinh học; Tăng tỷ lệ năng lượng gió lên 2,7% và tỷ lệ năng lượng mặt trời lên 6%.


Ảnh: Ngân hàng Thế giới

      Để đạt được mục tiêu, Chiến lược đã xác định các chính sách hỗ trợ bao gồm: (1) Hình thành thị trường về năng lượng tái tạo; (2) Chính sách giá điện và bảo đảm đầu tư; (3) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lực; (4) Cơ chế thanh toán bù trừ (Net Metering); (5) Chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo: tín dụng đầu tư, ưu đãi thuế (nhập khẩu, thu nhập, sử dụng đất ...); (6) Chính sách bảo vệ môi trường.

      Tuy nhiên GS. Thục cho biết vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là: (1) Giá của năng lượng tái tạo vẫn cao hơn so với điện dùng than, vì thế phát triển công nghệ năng lượng tái tạo là rất cần thiết; (2) Cần đầu tư lớn cho năng lượng tái tạo từ các thành phần kinh tế - việc này Ngân hàng thế giới có thể hỗ trợ và kêu gọi đầu tư; (3) Cần thiết có đánh giá chi tiết về tiềm năng của năng lượng tái tạo để tạo tiền đề cho đầu tư; (4) Bên cạnh đó cần nâng cao nhận thức của người dân và tạo dư luận xã hội trong sử dụng năng lượng sạch.

      TS. Jim Yong Kim đã bày tỏ sự đồng tình với những nhận định về BĐKH, những thách thức cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH. Ông cho biết, Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với BĐKH và giúp kêu gọi đầu tư mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Thanh Thủy