Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Thành tựu nghiên cứu Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đến năm 2020

HMC đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa v.v. Các hoạt động khoa học công nghệ được triển khai thực hiện theo đơn đặt hàng của сấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và các hợp đồng dịch vụ. Bên cạnh đó HMC cũng đã thực hiện nhiều đề tài/dự án thuộc các chương trình khoa học trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển KT-XH của đất nước.

Các chương trình /đề tài/ dự án của HMC đề cập đến hầu hết các vấn đề cơ bản cần nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, môi trường và biến đổi khí hậu:

Lĩnh vực Môi trường

Công tác nghiên cứu môi trường của Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, điều tra đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá ngưỡng chịu tải, quy hoạch môi trường… bằng các phương pháp và công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường của Trung tâm đã đóng góp đáng kể vào công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của ngành tài nguyên môi trường. Một số kết quả nghiên cứu môi trường nổi bật bao gồm:

– Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cà Lồ, tỉnh Vĩnh Phúc

– Điều tra, thống kê các nguồn thài, hiện trạng môi trường và những tác động đến môi trường trên lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy

– Lập quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực thủy văn tài nguyên nước

Một số nhiệm vụ nổi bật như:

– Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ;

– Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cầu; Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

– Tính toán thủy văn, thủy lực, ngập lụt cho hai sông Mây và sông Cầu Bòn phục vụ thiết kế cao độ san nền KCN Phú Xuyên – Vĩnh Phúc;

Lĩnh vực Khí tượng, Khí hậu, hải văn

– Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển

– Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mạng quan trắc tự động mực nước, đo mưa và dự báo lũ các hồ chứa quan trọng quốc gia và một số hồ chứa lớn.

– Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (Viễn thám, Webgis và tự động hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh.

– Xây dựng hệ thống đường cong cường độ mưa – thời đoạn – tần suất (IDF) để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phát triển Kinh tế – Xã hội.

– Lập Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Quang Ninh giai đoạn đến năm 2030.

– Đánh giá khí hậu TP Hải Phòng, Ninh Bình năm 2020

– Lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu và thiên tai

– Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Bình Thuận.

– Lập đề cương xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Hà Nam nhằm triển khai thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH.

– Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

– Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Hà Tĩnh.

– Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020

– Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Tuyên Quang.

– Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH và nước biển dâng của TP. Hải Phòng đến năm 2025.

– Đánh giá tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và xây dựng kế hoạch ứng phó.

– Xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện chương trình MTQG ứng phó với BĐKH.

– Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam

– Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét khu vực miền Trung, Tây nguyên, và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu

– Nghiên cứu, đánh giá rủi ro do lũ quét phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực sông miền núi – Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu.

– Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão.

– Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh Biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận.

– Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

– Tổ chức tập huấn “Kỹ năng Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”

Trả lời