Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 31 tháng 5 năm 2024

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 31/05/2024)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 31/05/2024 từ 20mm đến 112mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-120mm, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Kỳ Sơn và Tương Dương

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa

Trung Bình

2

Quảng Nam

Đông Giang và Đại Lộc

Trung Bình