Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 12 tháng 5 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 12/05/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 12/05/2023 từ 30 mm đến 80mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-120mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét
1 Hà Tĩnh Kỳ Anh Cao
2 Quảng Bình Tuyên Hóa và Quảng Trạch Cao