Báo cáo tổng kết: Hỗ trợ tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh, 2013

Giới thiệu:
 

         Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với BĐKH ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính” do UNDP tài trợ cho Bộ TNMT, Viện Khoa học KTTV và Môi trường là đơn vị được giao chủ trì phối hợp với Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Dự án nhằm tăng cường năng lực thể chế và chính sách về BĐKH, hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) ứng phó với BĐKH từ Trung ương đến địa phương. Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ là ba tỉnh/thành phố được dự án hỗ trợ hoạt động tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH, trong đó hoạt động nghiên cứu đánh giá diễn biến khí hậu qua từng thời kỳ một cách tổng thể cả các hiện tượng cực đoan cho từng khu vực. Xây dựng các kịch bản BĐKH độ phân giải cao tại 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ và đánh giá tác động của BĐKH, xác định và lựa chọn các giải pháp thích ứng, xây dựng KHHĐ là các hoạt động ưu tiên.

          Nhiều hoạt động tư vấn các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và các khu vực nhạy cảm với BĐKH, đồng thời đề xuất các biện pháp thích ứng với BĐKH cho các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, thành phố Cần Thơ và các huyện Tây Sơn (Bình Định) và Phú Quý (Bình Thuận) đã được triển khai. Các kịch bản BĐKH chi tiết cho địa phương đã được xây dựng, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm với BĐKH của địa phương đã được đề xuất các biện pháp thích ứng như quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận, quản lý nguồn nước ngầm huyện đảo Phú Quý, điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ… Các kết quả hoạt động tư vấn này sẽ cung cấp các thông tin khoa học quan trọng giúp địa phương nhận thức được vấn đề đặt ra, những thuận lợi và thách thức trong triển khai các hoạt động ứng phó với BĐKH tại địa phương. Nắm bắt được thông tin và bài học kinh nghiệm hỗ trợ cho các hoạt động của địa phương. Song song với các hoạt động nghiên cứu, cung cấp tư vấn, dự án cũng đã triển khai các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiên cứu về BĐKH cho các cán bộ của các tỉnh.

 
  
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
Cơ quan tài trợ: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 

Trả lời