Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019 nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển của đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai. Ngày 26/4/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BTNMT về Tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”. 
KHĐTHTQT 

Trả lời