Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Bình Phong

Ngày 05/3/2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Nguyễn Bình Phong với đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình, gió mùa mùa đông đến cấu trúc bão ở vùng duyên hải Việt Nam”, ngành: Khí tượng và khí hậu học, mã số: 9440222.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Bình Phong có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Khí tượng và khí hậu học từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cùng các chuyên gia của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới và tính thực tiễn của đề tài. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Cơ sở đã nhất trí thông qua luận án của NCS. Nguyễn Bình Phong và đều đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.

Sau đây là hình ảnh trong buổi bảo vệ cấp cơ sở:

 
 
 

Trả lời