Đánh giá tính thời sự, giá trị khoa học của đề tài luận án và kết quả nghiên cứu của NCS. Nguyễn Trâm Anh

Sáng 22/01/2021 Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (KHCNĐT) Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã họp thông qua tính thời sự đề tài luận án của NCS. Nguyễn Trâm Anh.

 

 Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng KHCNĐT của Viện.

Trước Hội đồng, NCS. Nguyễn Trâm Anh đã trình bày về các nội dung liên quan đến đề tài luận án: “Nghiên cứu hệ sinh thái đất ngập nước đô thị nội thành Hà Nội phục vụ phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”, ngành Biến đổi khí hậu.

 

Đề tài luận án của NCS. Nguyễn Trâm Anh có các nội dung chính là: Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu (BĐKH) khu vực Hà Nội trong 60 năm; Đánh giá hiện trạng chất lượng nước Hồ Tây và diễn biến hiện trạng nước Hồ Tây trong 10 năm; Đánh giá tác động của BĐKH đến chất lượng nước Hồ Tây; Diễn biến đa dạng thực vật phù du và ảnh hưởng BĐKH đến hiện trạng thực vật phù du ở Hồ Tây; Diễn biến hiện trạng khu hệ cá Hồ Tây và ảnh hưởng của BĐKH đến khi hệ cá Hồ Tây; Hện trạng DVHST và ảnh hưởng của BĐKH đến DVHST Hồ Tây; Đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH phục vụ phát triển bền vững hệ sinh thái Hồ Tây.

 

Sau khi nghe NCS. Trình bày luận án, các thành viên Hội đồng KHCNĐT và những người tham dự đã đưa ra các ý kiến về tính thời sự, giá trị khoa học của đề tài luận án và kết quả nghiên cứu.

Trả lời