Giáo trình Vật lý khí quyển

LỜI NÓI ĐẦU

         Vật lý khí quyển là khoa học nghiên cứu các hiện tượng và quá trình vật lý khác nhau xảy ra trong khí quyển như phát xạ, đốt nóng – làm lạnh, chu trình chuyển đổi các pha: Hơi nước – nước – đá, và nhất là các chuyển động của khí quyển trong các qui mô và môi trường khác nhau. Nói cách khác theo nghĩa rộng, môn vật lý khí quyển là khoa học nghiên cứu về bức xạ mặt trời, cân bằng nhiệt lượng, cân bằng lượng nước và hoàn lưu khí quyển và có thể coi môn học vật lý khí quyển là khoa học cơ sở lý luận của khí hậu học. Vật lý khí quyển luôn tiến đến kết quả cuối cùng là tìm kiếm cách thức dự báo các hiện tượng khí quyển – đại dương. Tất nhiên những khó khăn trong dự báo còn phụ thuộc vào hiểu biết của con người về các qui luật vật lý điều khiển các dòng chảy không khí một cách định lượng.

          Việc cung cấp kiến thức đầy đủ cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về vật lý khí quyển: Thành phần khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời; Chế độ nhiệt; Chuyển động đối lưu trong khí quyển; Động lực học khí quyển và Hoàn lưu khí quyển luôn là một yêu cầu cấp thiết.

Giáo trình “Vật lý khí quyển” được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và đông đảo các đồng nghiệp trong và ngoài ngành. Các tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý bau đó.

         Xin chân thành cảm ơn.
 

CẤU TRÚC GIÁO TRÌNH: (gồm 7 chương).

Chương I. Thành phần và cấu trúc khí quyển

Chương II. Áp suất khí quyển

Chương III. Bức xạ mặt trời

Chương IV. Chế độ nhiệt

Chương V. Chuyển động đối lưu trong khí quyển

Chương VI. Động lực học khí quyển

Chương VII. Hoàn lưu khí quyển 

 
Sách Giáo trình theo đường link sau:/files/doc/GIAO TRINH VLKQ_final_bia.pdf
 
 
 

Trả lời