Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2023

Thành viên Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh, cho ý kiến đóng góp, đánh giá các thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2023.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì cuộc họp

Trong hai ngày 18 và 20/10, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2023. Tại các buổi họp, Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày 05 thuyết minh nhiệm vụ.

Cụ thể, các đề tài được đưa ra xét duyệt gồm: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hoà hợp (blending techniques) kết hợp đồng hoá dữ liệu độ phân giải cao dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão trên khu vực Biển Đông và Việt Nam”, mã số TNMT.2023.06.05, do ThS. Nguyễn Thanh Bằng làm chủ nhiệm;

“Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ”, mã số TNMT.2023.06.07, do ThS. Trương Bá Kiên làm chủ nhiệm;

Thạc sĩ Phùng Thị Thu Trang trình bày thuyết minh 

“Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp khí tượng – thuỷ văn WRF-Hydro cảnh báo sớm lũ. Áp dụng thí điểm cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc”, mã số TNMT.2023.06.08 do TS. Nguyễn Thị Thanh làm chủ nhiệm;

“Nghiên cứu xây dựng danh mục quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp”, mã số TNMT.2023.996.02;

“Nghiên cứu cơ sở khoa học để lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải khí nhà kính (KNK) với tăng trưởng và phát triển bền vững tại Việt Nam”, mã số TNMT.2023.02.33.

 Chuyên gia cho ý kiến tại buổi xét duyệt

Sau phần trình bày của từng đề tài, Hội đồng xét duyệt đã đưa ra ý kiến tư vấn, đánh giá các thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ theo đúng yêu cầu và quy định hiện hành.

Trả lời