Hội thảo dự thảo luận án của NCS. Tạ Văn Trung

Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Tạ Văn Trung với đề tài luận án: “Phát triển kinh tế theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221 đã được tổ chức sáng ngày 05/10 tại phòng họp 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu bằng hình thức trực tuyến.

Buổi hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cùng nhiều chuyên gia đến từ các cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu phòng 131 cho NCS trình bày
Tại hội thảo, NCS. Tạ Văn Trung đã trình bày các nội dung trong luận án của mình. Trong đó, luận án đặt ra 3 mục tiêu cụ thể là: Làm rõ cơ sở lý luận, xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu và tập trung xác định các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất hệ thống các tiêu chí/chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế (PTKT) theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ); Đánh giá được mức độ PTKT theo hướng bền vững của vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn vừa qua, các kết quả, hạn chế và những nguyên nhân của các hạn chế đó; Dự báo PTKT theo hướng bền vững, đề xuất định hướng, giải pháp PTKT theo hướng bền vững đối với vùng KTTĐ vùng ĐBSCL đến năm 2030 trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Luận án được NCS. xây dựng với kết cấu gồm 4 chương. Trong đó chương 1 là tổng quan về phát triển kinh tế theo hướng bền vững của vùng kinh tế trọng điểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chương 2 nêu địa điểm và phương pháp nghiên cứu. Trong chương 3, tác giả đánh giá phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Cuối cùng chương 4 là định hướng và giải pháp phát triển kinh tế theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 

Sau quá trình nghiên cứu, luận án đã thu về những kết quả đáng ghi nhận. Trước hết là về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hóa, góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về PTKT theo hướng bền vững đối với một vùng KTTĐ cụ thể; xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá sự bền vững của PTKT vùng KTTĐ trong bối cảnh BĐKH.

 
NCS. Tạ Văn Trung trình bày nội dung luận án 

Không chỉ lý luận mà luận án cũng có nhiều đóng góp trong thực tiễn. Cụ thể, luận án đã đánh giá thực trạng và mức độ bền vững trong PTKT của vùng KTTĐ ĐBSCL thông qua bộ chỉ tiêu/ tiêu chí được tác giả xây dựng, từ đó làm rõ những nguyên nhân của thực trạng bền vững/chưa bền vững đối với PTKT của vùng KTTĐ BSCL trong bối cảnh BĐKH; Đề xuất các định hướng và các giải pháp cơ bản nhằm PTKT theo hướng bền vững vùng KTTĐĐ BSCL đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau phần trình bày của NCS. Tạ Văn Trung, các thầy cô tham gia buổi hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung Luận án của NCS.

Trả lời