Hội thảo giới thiệu kết quả tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận

      Ngày 21/7/2016, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Viện KTTVBĐKH phát biểu khai mạc

      Dự án “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” do Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Viện KTTVBĐKH chủ trì thực hiện với mục đích chính là phân tích khí hậu hiện tại, tương lai và cung cấp các đầu vào về khí hậu như nhiệt độ và lượng mưa, mô hình hóa thủy văn/thủy lực trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận. Trong nghiên cứu này, dự tính khí hậu và nước biển dâng tương lai chi tiết cho khu vực Ninh Thuận được thực hiện trên cơ sở phương pháp và số liệu mới cập nhật của Ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu và Việt Nam.
 
       Sau 7 tháng tích cực thực hiện, các nội dung nhiệm vụ của gói thầu “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận” đã hoàn thành, bao gồm các nhiệm vụ chính: (1) thu thập, xử lý, tính toán, xây dựng được bộ số liệu khí hậu và biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Ninh Thuận; (2) đánh giá khả năng mô phỏng khí hậu khu vực Ninh Thuận từ 4 mô hình khí hậu khu vực; (3) đánh giá xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng khu vực Ninh Thuận từ số liệu quan trắc cập nhật đến năm 2014; (4) đưa ra kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Ninh Thuận; (5) phân tích, đánh giá mối quan hệ Cường độ – Thời đoạn – Tần suất mưa phục vụ tính toán lũ thiết kế cho các công trình tiêu thoát nước và quy hoạch đô thị khu vực Phan Rang, hiện trạng và khả năng biến đổi trong tương lai; (6) đánh giá tần xuất và cường độ bão, gió mạnh và mưa do bão khu vực Ninh Thuận.
 

Ông Đỗ Khoa Danh, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai mạc

      Tham dự Hội thảo có các đại diện của Sở ban ngành tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, đại diện của nhà tài trợ, nhóm hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia của Viện KTTVBĐKH.

 

Toàn thể Hội thảo

      Hội thảo đã thảo luận về các nội dung chính của Dự án, bao gồm tóm tắt những kết quả chính của dự án và kết quả xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng chi tiết cho khu vực Ninh Thuận, đánh giá mối quan hệ cường độ – thời đoạn – tần xuất mưa dưới tác động của biến đổi khí hậu. Kết quả của Dự án sẽ phục vụ công tác quản lý nguồn nước và làm cơ sở cho các Sở, Ban ngành, địa phương đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại tỉnh Ninh Thuận.
 
      Theo kế hoạch, Hội thảo chuyển giao sản phẩm cũng sẽ được tổ chức tiếp theo của Hội thảo giới thiệu kết quả Dự án với 3 nội dung chính: (1) Cung cấp các thông tin về cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu; cập nhật kết quả mới nhất về biến đổi khí hậu toàn cầu; chính sách biến đổi khí hậu của Việt Nam, vấn đề đàm phán về biến đổi khí hậu; (2) Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; thích ứng với biến đổi khí hậu; giám sát và đánh giá dự án biến đổi khí hậu; (3) Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Ninh Thuận, sử dụng kịch bản trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và quy hoạch; hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, số liệu biến đổi khí hậu.
Viện KTTVBĐKH 

Trả lời