Hội thảo kết quả thực hiện Dự án “Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó có phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ”

Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KHKTTVBĐKH) đã tổ chức hội thảo kết quả thực hiện Dự án “Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó có phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ”.

PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm lớn từ các Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

Ảnh toàn thể hội thảo

Hội thảo đã được nghe 02 bài trình bày: “Kết quả nghiên cứu phân vùng bão trong đó có phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh và siêu bão đổ bộ” do TS. Nguyễn Văn Hiệp trình bày và “Phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão, trong đó có phân vùng gió mạnh cho các vùng sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ” do TS. Nguyễn Xuân Hiển trình bày.

Hội thảo nhận được rất nhiều các ý kiến của các chuyên gia, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học về các vấn đề như cách phân vùng, các số liệu, phương pháp xử lý số liệu, xây dựng bản đồ…

Phòng KHĐT&HTQT

Trả lời