Hội thảo khoa học tổng kêt Dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia”

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại phòng họp 116- 118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KHKTTVBĐKH) đã tổ chức hội thảo khoa học tổng kết Dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia”.

 PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó viện trưởng Viện KH KTTV&BĐKH chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm từ các các chuyên gia thuộc lĩnh vực thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu, các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Ảnh toàn thể hội thảo (Ảnh: Trần Tân)

Hội thảo đã được nghe bài trình bày: “Tổng kết dự án đánh giá khí hậu quốc gia” do TS. Đặng Quang Thịnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu trình bày.
 
Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà khoa học về các vấn đề như nguồn số liệu khí tượng, thủy văn, số liệu về cây trồng hay thông số về đất là đầu vào cho các mô hình thủy văn, mô hình trong nông nghiệp, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các loại tài nguyên: Đất, nước, rừng hay biển và hải đảo hay đánh giá tác động đến môi trường, hệ sinh thái và kinh tế – xã hội. Việc đánh giá này nhằm cung cấp thông tin mang tính khoa học về hiện trạng và diễn biến của biến đổi khí hậu trong thời gian tới và các đánh giá về các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu đã đang được triển khai để có được một cái nhìn tổng quát nhất về tình hình khí hậu nói riêng cũng như tình hình của biến đổi khí hậu Việt Nam nói chung.
 
Ông Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phát biểu tại Hội Thảo

Trả lời