Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro lũ quét phục vụ công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực sông miền núi – Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu”

Chiều 21/11/2018, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro lũ quét phục vụ công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực sông miền núi – Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu” do ThS. Hoàng Văn Đại làm chủ nhiệm.

 

TS. Mai Văn Khiêm, Phó Viện trưởng, chủ tịch hội đồng

TS. Mai Văn Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

ThS. Hoàng Văn Đại, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

1. Xây dựng được phương pháp đánh giá và xác định được cấp độ rủi ro do lũ quét gây ra cho các lưu vực sông miền núi.

2. Đánh giá được mức độ rủi ro do lũ quét gây ra cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu làm cơ sở đề xuất các giải pháp giảm nhẹ rủi ro do lũ quét.

II. Nội dung:

1) Điều tra, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, xử lý và tổng hợp tài liệu khí tượng, thủy văn, tình hình lũ quét, môi trường, kinh tế – xã hội ở lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu.

Thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tài liệu về thiên tai lũ quét và các bản đồ liên quan ở lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu

Điều tra, khảo sát, phỏng vấn về vết lũ, sạt lở, thảm phủ trên lưu vực sông

2) Xây dựng và lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro do lũ quét cho các lưu vực sông miền núi.

Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro do lũ quét cho các lưu vực sông miền núi.

Nghiên cứu, lựa chọn bộ chỉ thị đánh giá rủi ro do lũ quét cho các lưu vực sông miền núi.

Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp xác định các chỉ số đánh giá rủi ro do lũ quét cho các lưu vực sông miền núi.

3) Áp dụng, đánh giá rủi ro và xây dựng bản đồ rủi ro do lũ quét cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu.

Lập bản đồ hiểm họa và đánh giá mức độ hiểm họa do lũ quét ở lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu.

Lập bản đồ mức độ phơi bày trước hiểm họa (E) và đánh giá mức độ phơi bày trước hiểm họa do lũ quét ở lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu.

Lập bản đồ tính dễ bị tổn thương (V) và đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ quét ở lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu.

Phân cấp và lập bản đồ rủi ro do lũ quét cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu

Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro do lũ quét

.

Ảnh toàn thể

Trả lời