Họp Tổ Soạn thảo 2 nhiệm vụ “Cập nhật kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam” và “Đánh giá khí hậu quốc gia”

Trong ngày 26/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã tổ chức Họp tổ soạn thảo xây dựng báo cáo cho 2 dự án lớn của Viện là “Đánh giá khí hậu quốc gia” và “Cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”.

 

Toàn cảnh buổi họp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã triển khai và hoàn thành các dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia”, “Cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” và dự thảo các báo cáo làm cơ sở để Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2020.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH làm Tổ trưởng tổ soạn thảo

Sau phần công bố quyết định, chuyên gia chủ nhiệm của hai dự án lần lượt trình bày về các nội dung đã thực hiện. Trong đó, TS. Vũ Văn Thăng trình bày nội dung của dự án “Cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”. TS. Đặng Quang Thịnh trình bày các nội dung trong dự án “Đánh giá khí hậu quốc gia”.

 

TS. Vũ Văn Thăng trình bày

 

TS. Đặng Quang Thịnh

Tại buổi làm việc, Tổ soạn thảo gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khí tượng khí hậu sau khi nghe trình bày đã đưa ra các ý kiến xây dựng để bổ sung cập nhật nội dung của báo cáo.

Hai dự thảo trên sau khi hoàn thiện sẽ được trình Bộ trưởng để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Trả lời