Viện khoa học Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi Khí hậu
Địa chỉ: Số 23 ngõ 62 – Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại:+84 24 – 37 731 410
Fax: +84 24 – 37 756 613
Email: vanthu@imh.ac.vn; khoahoc@imh.ac.vn