Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Thành tựu của Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu xuất bản số đầu tiên vào tháng 3/2017 đến nay đã trải qua thời gian khá dài hoạt động với các số Tạp chí được phát hành đều đặn. Từ ngày đầu còn non trẻ, đến nay Tạp chí đã được nhiều nhà khoa học quan tâm trong số ít những Tạp chí về lĩnh vực Biến đổi khí hậu với các bài viết luôn đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng.

 
Trong suốt quá trình phát triển từ ngày đầu thành lập đến thời điểm hiện tại, Tạp chí vẫn luôn giữ vững nhiệm vụ phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu; Đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới nhất về dự báo và các tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan và Biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiên và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.
 
Xuất bản định kỳ 4 số/năm, trong đó có một số được biên tập bằng tiếng Anh với nội dung là các bài viết chuyên sâu về Biến đổi khí hậu, Khí tượng, Thủy văn và Môi trường đạt chất lượng cao. Vì vậy, đến năm 2019 Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận là Tạp chí được tính 0-0,5 điểm.

Trả lời