Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Hữu Quyền

Chiều ngày 26/1/2022, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Quyền bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

PGS. TS. Phạm Thị Thanh
Ngà chủ trì buổi họp qua hình thức trực tuyến

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện.

Tại buổi họp, bà Trần Thanh Thủy, đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã công bố kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Hữu Quyền. Theo đó, tên đề tài luận án ban đầu của NCS theo Quyết định số 320/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 03/11/2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc công nhận tên đề tài luận án tiến sĩ và cán bộ hướng dẫn là “Nghiên cứu đánh giá và phân vùng khí hậu nông nghiệp phục vụ quy hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Sơn La”.

 

TS. Trần Thanh Thủy công bố kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án

Sau đó, ngày 10/10/2020, tên đề tài được hiệu chỉnh theo quyết định số 324/QĐ-VKTTVBĐKH thành “Nghiên cứu đánh giá và phân vùng khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển ngành trồng trọt tỉnh Sơn La”.

NCS. Nguyễn Hữu Quyền đã hoàn thành các chương trình học và đủ các điều kiện tham gia bảo vệ luận án tiến sĩ. Trong buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, luận án của NCS đã được thông qua với 7/7/7 phiếu đồng ý. Ngày 29/6/2021, Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện thông qua luận án của NCS. Nguyễn Hữu Quyền với 7/7/7 phiếu tán thành trong đó có 2/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.

 

NCS. Nguyễn Hữu Quyền trong buổi đánh giá luận án cấp Viện

Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã lần lượt cho ý kiến thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh NCS. Nguyễn Hữu Quyền. Các chuyên gia đánh giá cao các kết quả mà luận án mang lại. Đặc biệt, luận án đã hoàn thiện phương pháp đánh giá và phân vùng khí hậu nông nghiệp (KHNN), đã xây dựng được sơ đồ phân vùng KHNN cho tỉnh Sơn La. Trong đó, ngoài các chỉ tiêu được lựa chọn cho phân vùng KHNN, luận án đã tích hợp được các đặc trưng KHNN quan trọng trong mỗi vùng và tiểu vùng KHNN của tỉnh Sơn La, như: Nhiệt độ tháng nóng nhất, nhiệt độ tháng lạnh nhất, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối trung bình năm, thời kỳ có khả năng xảy ra rét hại, thời kỳ bắt đầu – kết thúc nhiệt độ dưới 20oC, số giờ lạnh và tổng lượng mưa năm. Rất hữu ích cho công tác quy hoạch phát triển trồng trọt.

Cùng với đó, luận án đã áp dụng thành công bộ công cụ LUSET của FAO để xác định mức độ phù hợp về điều kiện khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng đối với các loại cây trồng chủ lực (các loại cây ăn quả ôn đới, nhiệt đới và cây trồng hàng năm) trong các vùng KHNN tỉnh Sơn La, trong đó có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh buổi họp

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Nguyễn Hữu Quyền được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 26 tháng 01 năm 2022.

Trả lời