Viện KTTVBĐKH tham dự Phiên họp Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 56 và Phiên họp Đối thoại lần thứ 27

Trong hai ngày 27 và 28/9, Đoàn Việt Nam đã tham dự các Phiên họp Ủy ban liên hợp (UBLH) lần thứ 56 và Phiên họp Đối thoại lần thứ 27 với các Đối tác Đối thoại của Ủy hội sông Mê Công quốc tế tổ chức tại Viêng Chăn, Lào.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các phiên họp

Các Phiên họp do bà Nguyễn Thị Thu Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy viên UBLH Ủy hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam, Chủ tịch UBLH Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2023 chủ trì.

Đoàn đại biểu Việt Nam do bà Nguyễn Hồng Phượng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam làm Trưởng đoàn, gồm đại diện  các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam) và đại diện của Bộ Ngoại giao. Trong đó, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà đại diện Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) tham dự các Phiên họp.

Các nội dung thảo luận chính của Phiên họp UBLH lần thứ 56 bao gồm: Thông qua Đề cương thực hiện hoạt động thí điểm, chuẩn bị cho thành lập Quỹ Mê Công; Tiến độ tham vấn các dự án thủy điện dòng chính sông Mê Công; Tiến độ xây dựng các cơ chế hợp tác để chia sẻ dữ liệu và thông tin vận hành các đập thủy điện hiện có và cơ chế thông tin trong trường hợp khẩn cấp.

Các nội dung thảo luận chính của Phiên họp Đối thoại bao gồm: Tình hình khí tượng thủy văn và điều kiện môi trường của lưu vực sông Mê Công; Tiến độ và kết quả thực hiện Nghiên cứu chung về diễn biến thay đổi điều kiện thủy văn của lưu vực sông Mê Công-Lan Thương và chiến lược thích ứng; Tiến độ xây dựng Hệ thống chia sẻ thông tin dữ liệu tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương; Tiến độ hợp tác giữa Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Trung Quốc và Mian-ma.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà đại diện Viện KTTVBĐKH tham dự sự kiện

Đoàn Việt Nam đã tham dự rất tích cực vào các Phiên họp, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho hoạt động của Ban Thư ký Ủy hội, sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên Ủy hội, hợp tác giữa Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Cơ chế hợp tác tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương. Các quốc gia Trung Quốc và Mi-an-ma đều đánh giá cao hợp tác Ủy hội sông Mê Công quốc tế và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Trung Quốc tiếp tục đề cao vai trò của mình trong các sáng kiến toàn cầu về an ninh, về phát triển bền vững, và hợp tác Mê Công – Lan Thương, mong muốn các nước ven sông ủng hộ và tích cực tham gia hơn nữa.

Với vai trò là Chủ tịch UBLH Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2023, Việt Nam đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành Phiên họp và được các Đoàn đại biểu đánh giá cao.