Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp Bộ mở mới năm 2024 thuộc lĩnh vực Biến đổi khí hậu

Chiều ngày 19/7, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2024 thuộc lĩnh vực Biến đổi khí hậu.

TS. Lê Ngọc Cầu chủ trì buổi xét duyệt

Dưới sự chủ trì của TS. Lê Ngọc Cầu (Chủ tịch hội đồng), các thành viên hội đồng đã lần lượt nghe hai chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng quan về mục tiêu, nội dung thực hiện và các sản phẩm chính của đề tài. Trong đó, TS. Đào Minh Trang trình bày các nội dung của nhiệm vụ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải”, mã số TNMT.2024.01.05.

TS. Đào Minh Trang trình bày nội dung đề tài mã số TNMT.2024.01.05

Về phần mình, Thạc sĩ Trần Đăng Hùng trình bày nội dung của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại 2 phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho một địa phương (cấp tỉnh)”, mã số TNMT.2024.01.06.

Thạc sĩ Trần Đăng Hùng trình bày nội dung của đề tài mã số TNMT.2024.01.06

Với mỗi đề tài, các thành viên hội đồng đều lần lượt cho ý kiến nhận xét góp ý để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương, chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo.