Bản tin ENSO tháng 7 năm 2023

Bản tin ENSO tháng 7 năm 2023 nhận định hiện tượng El Nino trong năm 2023 và xu thế khí hậu ở Việt Nam trong các tháng tiếp theo.

Nội dung bản tin có thể tải về tại địa chỉ: /files/doc/Bản tin ENSO_072023.pdf