Lãnh đạo viện

 

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng                                                                          

 

Điện thoại cơ quan: 02 4 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

nvthang.62@gmail.com

 

 

 

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

Email: phamttnga@imh.ac.vn
            pttnga.monre@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *