IMHEN
Thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên giai đoạn 2021 – 2025; tích cực hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua Bộ; đổi mới trong ...
Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) vừa công bố những kết quả đánh giá mới nhất về khoa học biến đổi khí hậu, một trong 3 báo cáo quan trọng về đánh giá biến đổi khí hậu lần 6 (AR6). Báo ...
Ngày 9/8/2021, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (BĐKH) - IPCC của Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo đánh giá lần thứ 6 của IPCC về biến đổi khí hậu. Báo cáo đã nêu ra những ...
Ngày 16/7, Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với Tổ chức về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức hội thảo trực tuyến “Định hướng xây dựng hệ ...
Đó là tên đề tài khoa học cấp nhà nước thuộc chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08/16-20 do TS. Đỗ Tiến Anh làm chủ nhiệm vừa ...

Dự báo thời tiết

Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vừa ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên giai đoạn 2021 – 2025; tích cực hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua Bộ; đổi mới trong ...
Đề tài cấp Nhà nước mã số KC.08.24/16-20 do PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương làm chủ nhiệm đã đạt được kết quả vượt trội với số nghiên cứu sinh, bài báo quốc tế và trong nước vượt số lượng đặt hàng.
Bạn là người truy cập thứ
4054796