IMHEN
Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học của Viện nhìn lại những kết quả nghiên cứu đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời cùng nhau đưa ra định hướng đến năm 2030. Từ đó thực hiện tốt hơn nữa công ...
Tại Hội thảo, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày 03 chuyên đề khoa học quan trọng liên quan đến vấn đề nhận diện tín phong, vai trò của tín phong gây mưa lớn và mối quan hệ của tín phong với khí hậu ...
Ngày 21 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 497/QĐ-TTg, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ...
Chiều 22/4, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã long trọng tổ chức buổi Lễ Công bố và trao Quyết định công nhận chức danh Giáo sư cho Phó Viện trưởng Huỳnh Thị Lan Hương.
Chiều ngày 12/3, Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi đã tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho tân Giáo sư Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa ...

Dự báo thời tiết

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học của Viện nhìn lại những kết quả nghiên cứu đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời cùng nhau đưa ra định hướng đến năm 2030. Từ đó thực hiện tốt hơn nữa công ...
Tại Hội thảo, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày 03 chuyên đề khoa học quan trọng liên quan đến vấn đề nhận diện tín phong, vai trò của tín phong gây mưa lớn và mối quan hệ của tín phong với khí hậu ...
Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài ...
Bạn là người truy cập thứ
5372534