IMHEN
Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Viện Khoa học (Viện) KTTV&BĐKH trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về KTTV và BĐKH; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Sáng ngày 15/6, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp cùng tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) đồng tổ chức “Hội thảo tham vấn về nghiên cứu kinh ...
Được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, chiều ngày 14/6/2022, tại trụ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chi Bộ Hành chính trang trọng ...
Nhằm nhìn lại những thành tựu đã đạt được và xây dựng định hướng phát triển cho ngành khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, chiều ngày 9/6, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến ...

Dự báo thời tiết

Viện Khoa học (Viện) KTTV&BĐKH trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về KTTV và BĐKH; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Tại Hội thảo, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày 03 chuyên đề khoa học quan trọng liên quan đến vấn đề nhận diện tín phong, vai trò của tín phong gây mưa lớn và mối quan hệ của tín phong với khí hậu ...
Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài ...
Bạn là người truy cập thứ
5970300