Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Khánh

Chiều ngày 27/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Quốc Khánh với đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với điều kiện hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ (Thí điểm cho tỉnh Ninh Thuận)”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Buổi hội thảo của NCS. Đặng Quốc Khánh diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng), GS.TS. Trần Thục cùng các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội thảo, NCS. Đặng Quốc Khánh đã lần lượt trình bày các nội dung của Luận án. Trong đó, ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận án được cấu trúc thành 4 chương chính với nội dung thay đổi đáng kể so với lần hội thảo đầu tiên diễn ra hôm 30/12/2022.

NCS. Đặng Quốc Khánh trình bày nội dung Luận án

Ở chương 1, tác giả tổng quan về hạn hán và kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chương 2 nêu đặc trưng khu vực nghiên cứu, số liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu hạn hán, kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán tỉnh ninh thuận. Chương 3 là kết quả phân vùng và đánh giá xu thế hạn hán phục vụ xác định mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong chương 4, tác giả phân tích hành vi thích ứng với hạn hán theo mùa và đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với từng vùng hạn hán ở Ninh Thuận.

Sau phần trình bày của NCS. Đặng Quốc Khánh, các thầy cô tham dự buổi hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý cho luận án của NCS về mặt cấu trúc của luận án, nội dung chi tiết của các chương và những kết quả cũng như điểm mới mà luận án cần đạt được.