Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16 tháng 8 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023081601

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16/8/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 16/8/2023 từ 40 mm đến 90 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15- 35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định

Cao

2

Cao Bằng

Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An và Thạch An

Cao

3

Điện Biên

Mường Nhé, Điện Biên và Điện Biên Đông

Cao

4

Sơn La

Sốp Cộp

Cao