Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 24 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 24/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 24/07/2023 từ 30 mm đến 200mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Tô và Tu Mơ Rông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

Buôn Đôn, Cư M’gar và Krông Ana

Trung bình

2

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút và Krông Nô

Trung bình