Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25 tháng 9 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023092501

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25/9/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 25/9/2023 từ 30 mm đến 40 mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1         

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Tuyên Hóa và Quảng Trạch

Trung bình

2

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung bình

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung bình

4

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung bình

5

Quảng Nam

Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung bình

6

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Trung bình

7

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy và Đắk Hà

Trung bình

8

Gia Lai

TX. An Khê, K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Đak Pơ và Chư Pưh

Trung bình

9

Đắk Lắk

Ea Súp và Cư M’gar

Trung bình