Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 31/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 31/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 31/10/2023 từ 22mm đến 180mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-160mm; khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-140mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức và Nông Sơn

Cao

3

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

4

Bình Định

Hoài Ân và Vân Canh

Trung Bình

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình