Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 31 tháng 5 năm 2024

Vienkttv-BTLQ2024053101

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 31/05/2024)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 31/05/2024 từ 50 mm đến 80 mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-100mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 120-150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa và Tuần Giáo

Cao

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Cao

3

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La

Cao

4

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

5

Thanh Hóa

Thọ Xuân, Thường Xuân và Như Xuân

Cao

6

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

2

Yên Bái

Mù Cang Chải và Văn Chấn

Trung Bình