Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 11 tháng 10 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 11/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 11/10/2023 từ 30mm đến 400mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm; khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Kỳ Anh

Trung Bình

2

Quảng Bình

Tuyên Hóa, Quảng Trạch và Lệ Thủy

Trung Bình