Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24 tháng 8 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24/8/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 24/08/2023 từ 20mm đến 160mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-170mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Bắc Quang

Cao

2

Lào Cai

Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên và Văn Bàn

Cao

3

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

4

Điện Biên

Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Trung Bình

2

Cao Bằng

Bảo Lâm và Bảo Lạc

Trung Bình

3

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn và Bạch Thông

Trung Bình

4

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn

Trung Bình

5

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

6

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Yên Châu, Mai Sơn và Sông Mã

Trung Bình