Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 15 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 15/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 15/07/2023 từ 20 mm đến 90mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Sơn La

Mường La, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp

Cao

2

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp và Con Cuông

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Điện Biên và Điện Biên Đông

Trung Bình

2

Thanh Hóa

Mường Lát và Quan Sơn

Trung Bình

3

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi và Sa Thầy

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Trung Bình