Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 31 tháng 7 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 31/07/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 31/07/2023 từ 20mm đến 80mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-45mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-120mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Bình Gia và Bắc Sơn

Cao

2

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An

Cao

3

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

4

Lào Cai

Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn

Cao

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Lương Sơn, Tân Lạc và Mai Châu

Cao

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Bắc Quang và Quang Bình

Trung Bình

2

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

3

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

4

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Trung Bình

5

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Tân Uyên

Trung Bình

6

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu và Vân Hồ

Trung Bình

7

Thanh Hóa

 

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Trung Bình