Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 01 tháng 06 năm 2024

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 01/06/2024)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 01/06/2024 từ 30mm đến 75mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Vũ Quang và Hương Khê

Trung Bình